top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Onafhankelijk Damesdispuut Cerasus.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden aangeboden door Onafhankelijk Damesdispuut Cerasus. Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Wat wordt behandeld in de algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden behandelen de volgende onderwerpen:

 1. Gebruik van de website

 2. Voorwaarden voor het aanmaken van een account

 3. Commerciële voorwaarden

 4. Betalingsmethoden

 5. Recht om een aanbod te wijzigen

 6. Garanties en verantwoordelijkheden

 7. Intellectueel eigendom

 8. Recht om accounts op te schorten of te annuleren

 9. Vrijwaring

 10. Beperking van aansprakelijkheden

 11. Wijziging van voorwaarden

 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 13. Contactgegevens

 

Wie mogen de website gebruiken

Onze website en diensten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Gebruikers dienen correcte en actuele informatie te verstrekken bij het verzenden van het contactformulier.

Garanties en verantwoordelijkheden met betrekking tot

diensten en producten

Wij streven naar nauwkeurigheid en kwaliteit in onze diensten. Echter, wij geven geen garanties ten aanzien van de volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Gebruik van onze diensten is op eigen risico.

Rechtsgrond van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

Alle inhoud op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en video's, is eigendom van Onafhankelijk Damesdispuut Cerasus en beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van deze inhoud zonder toestemming is verboden.

Vrijwaring

Gebruikers vrijwaren Onafhankelijk Damesdispuut Cerasus van alle claims, schade, verplichtingen en uitgaven die voortvloeien uit hun gebruik van onze website en diensten, of schending van deze voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheden

Onafhankelijk Damesdispuut Cerasus is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten.

Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig de voorwaarden te controleren. Door gebruik te blijven maken van onze diensten na wijzigingen, accepteert u de aangepaste voorwaarden.

Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Overijssel.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact

met ons op via:

bottom of page